Υπ. Υγείας: Επισκέφθηκε το ΤΑΕΠ και τη Μονάδα Αιμοκάθαρσης ΓΝ Λάρνακας

Υπ. Υγείας: Επισκέφθηκε το ΤΑΕΠ και τη Μονάδα Αιμοκάθαρσης ΓΝ Λάρνακας