-Η προάσπιση και προώθηση των οικονομικών και γενικότερα όλων των συμφερόντων μιας χώρας σε διεθνές επίπεδο αποτελούσε ανέκαθεν κύριο στόχο της εξωτερικής της πολιτικής. Η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και οι συνέπειες της, όπως τις βιώσαμε στην Κύπρο το 2013, λειτούργησαν «καταλυτικά» στην προαγωγή της Οικονομικής Διπλωματίας ως μίας από τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών.
 
Τον Οκτώβριο 2016, η ηγεσία του Υπουργείου προχώρησε στη σύσταση χωριστής Μονάδας Οικονομικής Διπλωματίας, με κύριο στόχο τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας και συντονισμού με όλους του βασικούς συντελεστές του κυπριακού οικονομικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος, από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Επιπρόσθετα, τον Φεβρουάριο 2019 ξεκίνησε η συνεργασία του Υπουργείου, με διεθνείς συμβούλους, την κοινοπραξία Ecorys – Clingendael, με στόχο την εκπόνηση Στρατηγικής/Σχεδίων Δράσης για την Οικονομική Διπλωματία, καθώς επίσης και για την εκπαίδευση του διπλωματικού προσωπικού στις σύγχρονες πρακτικές άσκησης της οικονομικής διπλωματίας. Το εν λόγω project χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι πρόκειται για συλλογική προσπάθεια, στην οποία συμμετέχουν ενεργά όλοι οι αρμόδιοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα αρμόδια υπουργεία και υφυπουργεία, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Οργάνωση Εργοδοτών και Βιομηχάνων, η Ένωση Τραπεζών Κύπρου, καθώς επίσης επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί σύνδεσμοι και οργανώσεις.
 
Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, τον Αύγουστο 2018 και Απρίλιο 2019, το Υπουργείο Εξωτερικών διοργάνωσε σχετικές δημόσιες διαβουλεύσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό, αντίστοιχα, από τις οποίες αντλήσαμε αξιόλογες εισηγήσεις από την οικονομική και επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και από την κοινωνία των πολιτών. 
 
Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο. Ήδη, έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση του διπλωματικού προσωπικού και στις αρχές Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο εκπαιδευτικό εργαστήρι στη Λευκωσία, με εκπαιδευτές από τον Οργανισμό Clingendael και με τη συμμετοχή διπλωματών, εμπορικών συμβούλων και εκπροσώπων των βασικών συντελεστών του κυπριακού οικοσυστήματος, από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

-Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής για την Οικονομική Διπλωματία της Κυπριακής Δημοκρατίας;  

-Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της στρατηγικής για την Οικονομική Διπλωματία ξεκινήσαμε από την «αποτύπωση» (mapping) της υφιστάμενης διακυβέρνησης του οικονομικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Κύπρου. Σε ένα τέτοιο εγχείρημα είναι σημαντικό να καταγραφούν οι ρόλοι και οι δραστηριότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ο μηχανισμός της μεταξύ τους επικοινωνίας και τα εργαλεία δράσης που χρησιμοποιούν. 

Ταυτόχρονα έχει γίνει ανασκόπηση του υφιστάμενου πλαισίου πολιτικής, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την Οικονομική Διπλωματία και έχουν επίσης ληφθεί υπόψη βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών στον τομέα αυτό, με παρόμοια οικοσυστήματα και μοντέλα Οικονομικής Διπλωματίας, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, ιεράρχηση χωρών ή περιοχών του εξωτερικού, για προώθηση των οικονομικών και επιχειρηματικών μας συμφερόντων, καθώς και καθορισμό των καταλληλότερων εργαλείων Οικονομικής Διπλωματίας, για τη δική μας περίπτωση.

Όσον αφορά στους κύριους πυλώνες της υπό διαμόρφωση στρατηγικής, σίγουρα δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν τομείς της κυπριακής Οικονομίας, που είναι διεθνώς ανταγωνιστικοί, όπως οι ελεγκτικές και νομικές υπηρεσίες, ο τουρισμός και η ναυτιλία. Παράλληλα, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, το κυπριακό μοντέλο Οικονομικής Διπλωματίας και η στρατηγική/τα σχέδια δράσης για την εφαρμογή του είναι προοδευτικά (forward-looking) και φιλόδοξα (ambitious). Από αυτό το μοντέλο δεν μπορούν να απουσιάζουν τομείς με αυξανόμενη εξωστρέφεια και αξιοσημείωτα επιτεύγματα, όπως είναι τα επενδυτικά ταμεία, η επιστημονική έρευνα και η τριτοβάθμια εκπαίδευση ή τομείς με νέες προοπτικές, όπως αυτοί της ενέργειας και της καινοτομίας.

-Μπορεί η Οικονομική Διπλωματία να αποτελέσει το εργαλείο, που θα συμβάλει στο να αντιμετωπίσει η Κύπρος τις παρούσες οικονομικές δυσκολίες; Η παρούσα κρίση λόγω της πανδημίας επηρεάζει τη στρατηγική μας;

-Στο πλαίσιο προαγωγής της Οικονομικής Διπλωματίας, το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει ουσιαστικότερη και ενεργότερη εμπλοκή, ακριβώς γιατί αυτό απαιτούν οι παρούσες συγκυρίες και γιατί το Υπουργείο, μέσω των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προβολή του συνολικού «brand» της Κύπρου και στην περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών όλων των βασικών συντελεστών του κυπριακού οικονομικού/επιχειρηματικού οικοσυστήματος, με στόχο τη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Η παρούσα κρίση επιβεβαιώνει τη σημασία του εγχειρήματος, για καθορισμό στρατηγικής άσκησης της Οικονομικής Διπλωματίας, η οποία θα παρέχει το πλαίσιο, καθώς επίσης και τα εργαλεία για συλλογική δράση και συντονισμένες ενέργειες, με τη συμμετοχή όλων των βασικών συντελεστών του κυπριακού οικονομικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος.  

ΣΥΜΜΑΧΟΣ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 

-Στο πλαίσιο προώθησης της Οικονομικής Διπλωματίας πώς αξιοποιείται η Ομογένεια; 

-Η Ομογένεια αποτελεί σημαντικότατο σύμμαχο του Υπουργείου Εξωτερικών στην προαγωγή της Οικονομικής Διπλωματίας. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι επαγγελματίες συμπατριώτες μας, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις αγορές και τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση της Ομογένειας, στην εφαρμογή της υπό διαμόρφωση στρατηγικής/σχεδίων δράσης Οικονομικής Διπλωματίας, ενώ προς το σκοπό αυτό έχουν ήδη διοργανωθεί σχετικές συζητήσεις και επιχειρηματικά φόρουμ, με την Ομογένεια υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα και ΗΠΑ.

?' />
CYmedia Group:   CYtoday,    SportsBreak,    Novosti
Διαβάστε το τελευταίο Newsletter
ΓΙΟΡΤΕΣ
αύριο Δευ 06 Ιουλ 20: Λυκίας, Λυκία, Λύκιος, Σάτυρος, Σάτος
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ