Στα Σχέδια όπως αρχικά είχαν προκηρυχθεί περιλαμβανόταν πρόνοια ότι η έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών για επιχορήγηση του επιτοκίου παραχωρείται αυτόματα με την έγκριση του δανείου από το ΑΠΙ.

Σχολιάζοντας την πιο πάνω τροποποίηση των Σχεδίων, ο Γενικός Ελεγκτής στη χθεσινή επιστολή του σημειώνει τα ακόλουθα:

«Θα μπορούσε να λεχθεί ότι, με την τροποποίηση των Σχεδίων που έγινε στις 22.7.2020, τα Σχέδια τελούν πλέον υπό την έγκριση του προϋπολογισμού τους από την Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω του Προϋπολογισμού του 2021 ο οποίος θα ψηφιστεί περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2020.

Επισημαίνουμε ωστόσο ότι μέχρι τις 31.12.2020 οι δανειακές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν συναφθεί. Αυτές θα βασίζονται στην αντίληψη των δανειοληπτών ότι τα επιτόκια των δανείων τους θα τύχουν κρατικής επιδότησης.

Άλλωστε, σκοπός των Σχεδίων, με βάση την προκήρυξη τους, είναι να αποτελέσουν εργαλείο στήριξης της οικονομίας για τη διάρκεια της πανδημίας. Το μεν  Σχέδιο που αφορά επιχειρηματικά δάνεια διευκολύνοντας τους αυτοτελώς εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις να συνάψουν δάνεια για να καλύψουν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις, το δε Σχέδιο που αφορά τα στεγαστικά δάνεια στηρίζοντας τα νοικοκυριά για σύναψη δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης. Πως είναι λοιπόν δυνατό, μετά που θα έχει συναφθεί το δάνειο, να ενημερωθεί ο δανειολήπτης ότι τελικά η Βουλή δεν ενέκρινε τον Προϋπολογισμό, ή ενέκρινε μέρος του, ή έθεσε όρους; Για παράδειγμα, θα μπορούσε η Βουλή κατά την έγκριση του Σχεδίου για στεγαστικά δάνεια να θέσει όρο ως προς το μέγιστο εμβαδό της κατοικίας που θα αφορά το δάνειο για να αποκλείσει την επιδότηση επιτοκίων σε δάνεια για κατασκευή πολυτελών επαύλεων. Ή θα μπορούσε, κατά την έγκριση του Σχεδίου για τα επιχειρηματικά δάνεια, να διαφωνήσει με το ύψος της επιδότησης για κάποιες επιχειρήσεις, ή να θέσει άλλους όρους, ή φυσικά και να απορρίψει το Σχέδιο στην ολότητα του. Πως όμως θα μπορεί η Βουλή να θέσει εκ των υστέρων όρους σε ένα Σχέδιο το οποίο θα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη σύναψη υπογεγραμμένων δανειακών συμβάσεων;»

Ο Γενικός Ελεγκτής καταλήγει με την άποψη ότι το Υπουργείο Οικονομικών, με την προκήρυξη των Σχεδίων, έχει δεσμεύσει την Δημοκρατία σε υποχρεώσεις, χωρίς την εκ των προτέρων αναγκαία έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων και ότι, αν με την τροποποίηση των Σχεδίων που έγινε στις 22.7.2020 σημαίνει ότι οι δανειολήπτες δεν γνωρίζουν αν τελικά θα τύχουν του ωφελήματος της επιδότησης του επιτοκίου, τότε σημαίνει ότι τα Σχέδια χάνουν τον σκοπό για τον οποίο καταρτίστηκαν αφού ένα αβέβαιο ενδεχόμενο επιδότησης επιτοκίου δεν μπορεί να θεωρείται κίνητρο για κάποιο δανειολήπτη να συνάψει ένα δάνειο που, αν δεν υπήρχε αυτή η κρατική επιδότηση, δεν θα είχε συνάψει.

?' />
CYmedia Group:   CYtoday,    SportsBreak,    Novosti
Διαβάστε το τελευταίο Newsletter
ΓΙΟΡΤΕΣ
αύριο Παρ 25 Σεπ 20: Ευφροσύνη, Ευφροσύνα, Φροσύνη, Φρόσω, Φροσούλα, Φροσού
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ