ΗΠΑ σε Ρωσία: Δεν θα δίνουμε δεδομένα για τις πυρηνικές μας δυνάμεις

ΗΠΑ σε Ρωσία: Δεν θα δίνουμε δεδομένα για τις πυρηνικές μας δυνάμεις