Πρόεδρος: «Όταν πρέπει να συγκληθεί η ομάδα Κυπριακού θα το πράξω, συνάντηση με Ολγκίν στις 11 Μαρτίου» – Η απάντηση στις επικρίσεις για μέτρα και εκλογές

Πρόεδρος: «Όταν πρέπει να συγκληθεί η ομάδα Κυπριακού θα το πράξω, συνάντηση με Ολγκίν στις 11 Μαρτίου» – Η απάντηση στις επικρίσεις για μέτρα και εκλογές